Stowarzyszenie Absolwentów I LO

im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

Władze stowarzyszenia

Kadencja 2023 – 2027

Prezes Zarządu:        Bogdan Janikowski
Wiceprezes Zarządu:    Joanna Dziechciarz - Duda
Członek Zarządu:       Dariusz Wnuk
Skarbnik:              Anna Wrzask